Reiki

Wat is Reiki? Iedereen heeft er wel eens van gehoord of het eens ervaren. Reiki is een genezende, rustgevende, harmoniserende energie die via de handen doorgegeven kan worden door iedereen die een Reiki-cursus heeft gedaan.

Reiki kent een aantal stromingen, die allemaal hun oorsprong hebben bij dezelfde bron: Dr. Usui. Ik heb er zelf voor gekozen om te werken met het Tera Mai-systeem, omdat dit dieper gaat, krachtiger is, en meer mogelijkheden biedt o.a. door het werken met meer symbolen. Ook biedt dit systeem de mogelijkheid om te werken met Seichem, ook een prachtige energie. Zie voor meer informatie over Seichem en Tera Mai het menu links op deze pagina.

Healing en Reading

Healing is één van de vormen van genezen die ik in mijn praktijk beoefen. Deze vorm wijkt weliswaar in de vorm af van andere methoden, zoals massage of Reiki, maar beoogt hetzelfde. Letterlijk is dat helen, ofwel heel maken. Wat bedoelen we daar nu mee?

Ontspannings massage

Ontspanningsmassage is een techniek die ik hiervoor regelmatig toepas, en die in verreweg de meeste gevallen heel doeltreffend is. Ontspanningsmassage is geen massage op medische indicatie, waarbij een bepaalde spier of gewricht wat problemen geeft wordt behandeld, zoals het geval is bij fysiotherapie of sportmassage. Ontspanningsmassage is gericht op de hele persoon (holistisch) en niet op een bepaald onderdeel, en intuïtie speelt er een belangrijke rol bij.

Meditatie

We leven in een wereld die steeds drukker en onrustiger lijkt te worden. Er worden steeds meer eisen aan ons gesteld, zowel op het werk als in ons privé en sociale leven. Bovendien komen er in een steeds hoger tempo allerlei boodschappen en indrukken op ons af (o.a. door de komst van internet en de enorme hoeveelheid programma’s en kanalen op TV). Daardoor vinden steeds meer mensen het moeilijk om te ontspannen en even tot rust te komen. Dit leidt uiteindelijk vaak tot stress en andere lichamelijke en geestelijke ongemakken.

Transformatie

Spirituele ontwikkeling is een transformatie-proces. Dat wil zeggen dat we oude, bekende zaken, zoals leef- en denkpatronen, oordelen, manieren van kijken naar onszelf en de wereld, los gaan laten en vervangen door nieuwe inzichten.
Zoals al eerder is uitgelegd op deze site, is onze ware kern Liefde. Dat is wat we werkelijk zijn en waar we naar terugverlangen. Deze terugkeer naar onze liefdevolle kern wordt voortdurend bemoeilijkt door ons ego (onze persoonlijkheid in de wereld, die we hebben aangenomen als waar, maar die gebaseerd is op angst en onrust). De wereld speelt voortdurend in op dit ego en wakkert gevoelens van onzekerheid, onrust, concurrentie en angst aan. Je kunt ook zeggen: we hebben onze ware, liefdevolle kern in-gewikkeld met ego, en willen die nu weer graag ont-wikkelen, zodat hij weer in zijn volle zuiverheid kan schitteren.

Tarot

De Tarot is een kaartspel wat ons helpt om inzicht te krijgen in allerlei situaties en problemen die zich voordoen in ons leven. Het spel bestaat uit 78 kaarten, die allemaal een bepaalde energie (betekenis) hebben. Het is belangrijk om de kaarten goed te interpreteren, de vraag helder te formuleren, en te kijken naar de onderlinge samenhang van de kaarten die getrokken zijn. Je trekt een bepaalde kaart nooit toevallig, en soms kan het best lastig zijn om er eerlijk naar te kijken.

Een Cursus In Wonderen

De grondgedachte van Een Cursus In Wonderen is dat alle menselijke handelingen, gedachten, waarnemingen, oordelen etc. terug te voeren zijn op twee basis manieren van zijn en denken: vanuit angst of liefde. De Cursus gaat er van uit dat liefde onze natuurlijke staat is, en dat je als je je dit bewust bent en contact maakt met die liefde, rust en vrede ervaart, die je waarneming van en handelen in de wereld bepalen. Je leeft dan vanuit een diep vertrouwen en Weten. Door onze manier van denken en leven zijn we het contact met wat we werkelijk zijn (liefde) voor een groot deel verloren, en daarmee onze innerlijke rust en vrede.

Behandelingen en consulten

Veel mensen vinden het moeilijk om in deze steeds drukker wordende wereld te ontspannen. Dit leidt vaak tot lichamelijke en psychische klachten, zoals stress, hoofdpijn, etc. Soms kun je wat extra hulp gebruiken om hier inzicht en verbetering in te krijgen. Mijn ervaring is dat ontspanning hier erg behulpzaam bij kan zijn. Mijn behandelingen zijn dan ook gericht op een combinatie van ontspanning en het verkrijgen van inzicht in de situatie.

Soul Body Fusion

Het woord zegt het al: het versmelten van lichaam en ziel, ofwel het totaal incarneren van de ziel in het lichaam, wat onze natuurlijke staat is. Onze ziel, wat we werkelijk zijn, is eeuwig, en gemaakt van liefde. Tijdens je huidige leven is de ziel verbonden met het fysieke lichaam. Het is de bedoeling dat jouw ziel helemaal, totaal aanwezig is in dat lichaam (incarneert), zodat je de goddelijke liefde, waar je ziel van gemaakt is kunt uitstralen en vorm geven via je fysieke lichaam, in de fysieke wereld. Je kunt dan ook zeggen dat in dit leven je lichaam even belangrijk is als je ziel, ondanks het feit dat je ziel eeuwig is en je lichaam niet. Je bént je ziel, je hebt je lichaam.

De Helende Reis en Het Presence Proces

De Cursus in Wonderen, waar elders op deze site het nodige over te lezen is, is voor mij altijd een enorme inspiratie bron geweest. Het is alleen een boek dat niet makkelijk leest, zeker niet als je het alleen doet. Dit komt o.a. door het taalgebruik en de dikte van het boek. Ook heb ik gemerkt dat veel mensen de neiging hebben om er mee ‘in hun hoofd’ bezig te blijven, wat een valkuil kan zijn.

De Helende Reis en het Presence Proces zijn beiden heel praktisch, gericht op voelen wat er nú is i.p.v. er over nadenken, en, hoewel je ze niet allebei hoeft te doen, vullen ze elkaar prachtig aan.