sz14-161-093.jpg

 

De Tarot is een kaartspel wat ons helpt om inzicht te krijgen in allerlei situaties en problemen die zich voordoen in ons leven. Het spel bestaat uit 78 kaarten, die allemaal een bepaalde energie (betekenis) hebben. Het is belangrijk om de kaarten goed te interpreteren, de vraag helder te formuleren, en te kijken naar de onderlinge samenhang van de kaarten die getrokken zijn. Je trekt een bepaalde kaart nooit toevallig, en soms kan het best lastig zijn om er eerlijk naar te kijken.

Maar de kaarten zijn bedoeld als een hulpmiddel, en zo moeten ze ook gebruikt worden. In die zin zijn er ook geen kaarten die “slecht”of “eng” zijn, maar ze kunnen ons wel voor iets waarschuwen of van iets bewust maken.

De afgelopen jaren heb ik vaak de Tarot -kaarten voor mensen gelegd, en deze als hulpmiddel gebruikt om inzicht te krijgen in allerlei zaken en problemen. Ik vind de resultaten iedere keer weer frappant en erg behulpzaam. Toen steeds meer mensen vroegen of ik daarin ook cursus gaf, ben ik daar begin 2006 mee begonnen.
 
Ik doe dat op mijn eigen manier. Er zijn vele tientallen boeken geschreven over de Tarot en er bestaan vele cursussen en zelfs beroepsopleidingen over die jaren duren. 

 

sz14-161-081.jpg

 

Ik heb zelf  in 1999 3 cursussen Tarot gevolgd bij een ervaren Tarotiste, en heb vervolgens mijn eigen stijl daar in ontwikkeld. Naast basis -kennis van de kaarten vind ik het volgen van intuïtie en creativiteit belangrijker dan kennis uit de boeken.

Tijdens een Tarot-cursus  worden alle kaarten bekeken en besproken, en leer je er leggingen mee te doen, zoals relatie-leggingen, dilemma-leggingen, het Keltisch Kruis, etc. Verder is het de bedoeling dat er thuis mee geoefend wordt. Goed Tarot leggen en lezen leer je vooral door het veel te doen!