Spirituele ontwikkeling is een transformatie-proces. Dat wil zeggen dat we oude, bekende zaken, zoals leef- en denkpatronen, oordelen, manieren van kijken naar onszelf en de wereld, los gaan laten en vervangen door nieuwe inzichten. 
Zoals al eerder is uitgelegd op deze site, is onze ware kern Liefde. Dat is wat we werkelijk zijn en waar we naar terugverlangen. Deze terugkeer naar onze liefdevolle kern wordt voortdurend bemoeilijkt door ons ego (onze persoonlijkheid in de wereld, die we hebben aangenomen als waar, maar die gebaseerd is op angst en onrust). De wereld speelt voortdurend in op dit ego en wakkert gevoelens van onzekerheid, onrust, concurrentie en angst aan. Je kunt ook zeggen: we hebben onze ware, liefdevolle kern in-gewikkeld met ego, en willen die nu weer graag ont-wikkelen, zodat hij weer in zijn volle zuiverheid kan schitteren. 
Dit transformatieproces is meestal niet van de ene op de andere dag voltooid, en verloopt op zich ook weer in stappen: steeds weer worden stukken van het ego gezien, gevoeld en vervolgens losgelaten en vervangen door Liefde.
Je kunt dit proces vergelijken met de schitterende transformatie van een rups, die uiteindelijk een vlinder wordt. De rups wikkelt zich in zijn cocon, en als hij voldoende rust en voeding heeft gehad, komt hij tevoorschijn als die prachtige vlinder. De vlinder is voor mijn dan ook het mooiste symbool van transformatie. De rups, de cocon én de vlinder zijn in ons allemaal aanwezig. Door middel van spirituele ontwikkeling kunnen we de vlinders in ons bevrijden.

Enige jaren geleden kwam ik in aanraking met het Transformatiespel. Iemand die bij mij een cursus volgde vertelde wat over het spel en ook dat hij het af en toe met mensen deed en dan zelf de rol had van spelleider. Ik vond het heel interessant klinken en werd erg nieuwsgierig. De andere aanwezigen hadden hetzelfde gevoel en toen hebben we een afspraak gemaakt om het spel een keer te gaan spelen. Zo gezegd, zo gedaan. Het werd een fascinerende dag die mij (en de anderen ook) een schat aan inzichten heeft opgeleverd. Daarna besloot ik dat ik het spel zelf ook wilde aanschaffen om het als spelleider met anderen te kunnen spelen. Dit is nu inmiddels  vaak gebeurd, en de resultaten blijken steeds weer zeer behulpzaam bij het inzien en transformeren van ego-patronen en het bewustzijn dat je voor liefde wilt kiezen.

 

img_small_09.jpg

 

Een beschrijving van het spel: er kunnen maximaal 4 mensen deelnemen per keer en 1 spelleider. We komen om 10.00 uur bij elkaar en doen dan een meditatie/ontspanningsoefening waarbij iedere deelnemer zijn persoonlijk speldoel probeert helder te krijgen. Uiteindelijk is er maar één speldoel, namelijk ego loslaten (transformeren) en voor liefde kiezen. Maar voor het spelen van het spel is het belangrijk dat je het voor die dag een concrete vorm geeft. B.v. “Hoe kan ik beter functioneren in mijn gezin”, of “Hoe kan ik mijn woede t.a.v. mijn ex loslaten” of “Waarom voel ik me zo vaak afgewezen”etc, etc. Het is heel belangrijk voor het goed laten verlopen van het spel dat er niet wordt gekozen voor een “veilig”speldoel, maar dat iedereen zich vertrouwd genoeg voelt om iets te nemen wat hem werkelijk raakt en daar ook echt naar wil kijken. Als iedereen zijn speldoel helder heeft kan het spel beginnen.

Het Transformatiespel is niet een spel waarbij iemand kan winnen. Iedereen gaat door 4 transformatieniveaus: het fysieke niveau, het emotionele, het mentale en het spirituele niveau. Het spel is afgelopen als iedereen door de 4 niveaus heen getransformeerd is. Tijdens het spel krijgen de spelers allerlei inzichten en belemmeringen aangereikt m.b.t. hun persoonlijk speldoel. Ook krijgen zij hulp van engelen en persoonlijke feedback. Hoewel het de taak van de spelleider is om het overzicht en de leiding te houden is het ook de bedoeling dat de spelers elkáár helpen door feedback, suggesties, het delen van inzichten en het geven van bewustzijnskaartjes aan elkaar. 
Hoe lang het spel duurt weet je niet van te voren. In het begin duurde de workshop 1 dag en waren we in de middag tussen 4 en 5 uur klaar….maar ook erg moe. Daarom heb ik besloten het spel op twee aansluitende (meestal weekend-) ochtenden te spelen. Dit bevalt veel beter.

Ben je ook nieuwsgierig geworden, en heb je zin om eens mee te doen aan zo’n transformatie-workshop, dan kun je je opgeven. Kijk in het programma voor data.