sz14-161-059.jpg                   sz14-161-046.jpg

Wat is Reiki? Iedereen heeft er wel eens van gehoord of het eens ervaren. Reiki is een genezende, rustgevende, harmoniserende energie die via de handen doorgegeven kan worden door iedereen die een Reiki-cursus heeft gedaan.

Reiki kent een aantal stromingen, die allemaal hun oorsprong hebben bij dezelfde bron: Dr. Usui. Ik heb er zelf voor gekozen om te werken met het Tera Mai-systeem, omdat dit dieper gaat, krachtiger is, en meer mogelijkheden biedt o.a. door het werken met meer symbolen. Ook biedt dit systeem de mogelijkheid om te werken met Seichem, ook een prachtige energie. Zie voor meer informatie over Seichem en Tera Mai het menu links op deze pagina.

Er is een officieel verhaal bekend, wat in alle Reiki-boeken in eenvoudige of ingewikkelde vorm wordt beschreven. Het verhaal beschrijft de herontdekking van Reiki in de 19e eeuw door de japanner Mikao Usui. Usui heeft zijn herontdekte kennis vervolgens overgedragen aan door hem opgeleide Reiki-masters, waardoor Reiki zich langzaam maar zeker weer ging verspreiden over de wereld. Behalve de overdracht van zijn kennis en energie heeft Usui de volgende Reiki-principes geformuleerd:

– Wees juist vandaag niet geërgerd
– Maak je juist vandaag geen zorgen
– Eer je leraren, je ouders en de ouderen
– Verdien je brood eerlijk
– Wees dankbaar tegenover alles wat leeft

 

sz14-161-043.jpg 

Voor mijzelf is het ervaren van Reiki (zowel het ontvangen als het geven) veel belangrijker voor de beantwoording van de vraag “wat is Reiki ?”. Reiki ervaar ik als een heel zuivere, genezende, rustgevende en vooral onvoorwaardelijke liefde-energie, die ons gegeven wordt vanuit de natuur (de kosmos) en die er voor iedereen is. Het woord Reiki betekent Universele levensenergie, waarbij “Rei” het universele betekent, en “Ki” de levensenergie, die overal en in iedereen aanwezig is. Ooit stroomde de Reiki-energie bij iedereen, en kon iedereen het doorgeven. Door onze manier van leven en kijken naar de wereld zijn door de eeuwen heen onze Reiki-kanalen geblokkeerd geraakt. De kanalen kunnen weer worden geopende door een Reiki-master. Er zijn in de Reiki drie niveau’s of graden.

De Reiki-energie komt vanuit de kosmos binnen via het kruinchakra (de plek midden boven op het hoofd, waarover later meer) en gaat dan via het hartchakra (midden op de borst) via de armen naar de handen, die zijn neergelegd op het lichaam van de ontvanger. De behandelaar zelf is alleen het kanaal, dus hij/zij geeft niet zijn/haar eigen energie door, die dan zou weglekken. Juist door Reiki-kanaal te zijn ontvangt de gever ook Reiki, waardoor voor zowel de ontvanger als de gever de behandeling in verreweg de meeste gevallen plezierig en ontspannend is.

De Reiki-energie vindt vanzelf zijn weg naar plaatsen waar het nodig is. Daardoor kunnen blokkades worden opgeheven en emoties of (oude) lichamelijke ongemakken worden aangeraakt en vrijkomen. Een ontlading in de vorm van een huil- of lachbui of een andere emotie is niet vreemd, en werkt meestal bevrijdend en bewustmakend. Reiki is universeel, d.w.z. het kent geen beperkingen, het is overal in iedereen en alles aanwezig. We hoeven ons er alleen maar voor open te stellen.

Reiki is onderverdeeld in 3 niveau’s: Reiki 1, het basisniveau, Reiki 2, de verdieping waarbij je o.a. leert om Reiki op afstand te geven, en Reiki 3, het zielsniveau, wat weer onderverdeeld is in Healer en Master.