In juli 2001 heb ik mijn masterinwijding in de Seichem ontvangen. Seichem behoort net als Reiki tot het Tera Mai™-systeem, waarmee ik werk. Wat betekent dit nu precies?
 
Heel in het kort komt het op het volgende neer: toen dr. Usui halverwege de 19e eeuw de Reiki-energie herontdekte, en ging doorgeven, was het in het Japan van die tijd zeer ongebruikelijk dat aan vrouwen belangrijke informatie (over wat dan ook) werd doorgegeven, en dit gold ook voor het Reiki meesterschap. Voor mevrouw Hawayo Takata is hierop een uitzondering gemaakt door de door Usui ingewijde dr. Chujiro Hayashi. Hij gaf haar een opleiding tot Reiki-master, maar gaf haar maar een gedeelte van de kennis en de energie door. Hoewel het volledige genezingssysteem de vier elementen bevat, te weten Aarde (=Reiki), Water (=Sophi-el), Vuur (=Sakara) en Lucht (=Angelic Light), werd aan mevrouw Takata alleen het element Aarde meegegeven, wat tevens het belangrijkste element is. Dit is de lijn die in Europa en Amerika terecht is gekomen en als Reiki bekend is geworden.

De ontbrekende informatie en energie is begin jaren 90 teruggevonden door de Amerikaanse Reiki-master Kathleen Milner. Zij beschrijft in haar boek “Reiki en de andere stralen” uitgebreid en boeiend hoe dit aan haar is geopenbaard. De drie tot dan toe ontbrekende elementen Lucht, Vuur en Water worden samen Seichem genoemd. Bovendien zijn aan het Aarde-element (Reiki) extra symbolen toegevoegd, en zijn de inwijdingsprocessen iets anders, maar vooral krachtiger dan bij de “oude”Usui-Reiki. Kathleen heeft het totale systeem Tera Mai™ genoemd en deze naam en inwijdingsmethode geregistreerd (™ staat voor Trade Mark, niet voor Tera Mai) om te waarborgen dat iedereen die een Tera Mai™-inwijding ondergaat ook precies dezelfde inwijding krijgt. Tot zover dit stukje theorie. Belangrijker voor mij is hoe ik het ervaar. En alleen dat heeft me gemotiveerd om ook voor Seichem te gaan.

 

img_small_01.jpg

 

Begin 1998 heb ik mijn eerste Reiki inwijding ontvangen. Ik wilde, zoals de meeste Reiki 1-cursisten, meer weten over Reiki, en had het gevoel dat ik het goed zou kunnen gebruiken in mijn (massage- en healing) praktijk. Ik vond het een fantastische ervaring, en ontdekte bij bestudering van mijn certificaat pas dat ik blijkbaar Tera Mai™-Reiki had gedaan. Ik had geen idee wat dat betekende, maar dat het werkte was wel duidelijk, dus ik stond er verder niet zo bij stil. Twee maanden later ontving ik de tweede graad, ook Tera Mai™ dus, en toen heb ik toch eens geïnformeerd wat dat betekende, en wat het verschil was met “gewoon” Reiki. Ik kreeg een kort antwoord: het was krachtiger en je kreeg (na Reiki 2 en 3) de beschikking over meer symbolen. Okee, daar deed ik het weer even mee en genoot van de toenemende kracht die de tweede inwijding en ook de (extra) symbolen mij gaven. In het najaar van 1998, ik gaf inmiddels bijna dagelijks Reiki-behandelingen, kreeg ik een sterke aandrang en verlangen om niet alleen de Reiki via behandelingen door te geven, maar ook om andere mensen in te gaan wijden, zodat ze ook konden gaan behandelen. Ik voelde dat ik daar klaar voor was, ondanks het feit dat ik nog relatief kort met Reiki bezig was. Dat betekende dus dat ik master moest worden. De master waar ik mijn 1e en 2e graad had ontvangen wilde niet op de termijn die ik voor ogen had meewerken, dus moest ik op zoek naar een andere. Die vond ik op wonderbaarlijke wijze (het moest toch echt zo zijn), en op 8 januari 1999 werd ik Reiki-master. Niet in de Tera Mai™ maar in de “gewone” Reiki, maar dat maakte mij niet zoveel uit. Mijn nieuwe Reiki-master had de 1e en 2e graad nog even overgedaan voor hij de 3e gaf, dus het was voor mij wel goed zo. Ik kon verder! En daar ging het om.
 
Later dat jaar kwam ik tijdens een workshop in gesprek met een Tera Mai™ Reiki- en Seichem-master, die mij vertelde over de mogelijkheid tot herinwijding in de 3e graad tot Tera Mai™ Reiki-master. De 1e en 2e graad had ik immers al. Pas meer dan een jaar later, najaar 2000, werd mijn nieuwsgierigheid naar de verschillen tussen Tera Mai™ en “gewoon” Reiki zo groot, dat ik hem heb gebeld. In december 2000 ontving ik de herinwijding in de 3e graad. De kracht was indrukwekkend, de verschillen waren inderdaad duidelijk, maar ik had op dat moment nog niet de aandrang om van systeem te veranderen. Ook hoorde en las ik regelmatig de naam Seichem en wist ik dat je daar ook 3 inwijdingen in kon krijgen nadat je eerst Tera Mai™ Reiki had gedaan. Maar het trok me op dat moment niet. Tot dat in juni 2001 een vriend van mij vertelde dat hij de week daarna Seichem 1 en 2 inwijdingen zou ontvangen en vroeg of ik mee wilde. Toen dacht ik: het wordt me nu op een presenteerblaadje aangeboden, laat ik dat nu maar eens doen. Het werd een bijzondere ervaring. Wekenlang heb ik de kracht ervan bewust gevoeld, vooral het element Lucht (angelic light/engelen licht) wat zo zacht en tegelijk zo krachtig is. Toen viel er een muntje: ik had altijd gedacht dat het niet zoveel uitmaakte of je Tera Mai™ Reiki deed of “gewone”. Maar mijn eerste twee inwijdingen waren Tera Mai™-inwijdingen geweest, dus hoe kon ik het vergelijken ? Toen werd het me duidelijk dat het Tera Mai™-systeem wel degelijk krachtiger is en meer biedt en heb besloten om er helemaal op over te stappen.